Общи УСЛОВИЯ

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят до всички наши услуги.

Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки
и използвайки нашия уеб сайт и/или някое от приложенията ни, независимо в коя платформа (наричани оттук нататък „уеб сайт“),
Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу (включително изявлението за конфиденциалност).

Тези страници, тяхното съдържание и структура, както и предоставената в тях онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване
(„услуга”), се притежават, управляват и поддържат от Емсен Дизайнс АД („www.radinasway.com“, „нас“, „ние“ или „наш“) и са предоставени единствено
на вас за лична и некомерсиална употреба, при спазване на правилата и условията, посочени по-долу.

1. Сфера на предлаганите услуги
Посредством този уеб сайт ние (Емсен Дизайнс АД) предоставяме онлайн платформа, чрез която посетителите на сайта могат да извършват резервация.
Извършвайки резервация чрез www.radinasway.com, вие влизате в директни договорни отношения (законово обвързани) с мястото за настаняване, в което
правите резервация (хотел Радинас Уей, Боровец). От момента, в който резервацията е направена ние препращаме данните на вашата резервация за настаняване и ви изпращаме имейл за потвърждение.

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link
(„дълбока връзка” – пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате
(напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате
каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни
действия или цели.

2. Конфиденциалност
www.radinasway.com уважава личното ви пространство. Моля, прочетете нашите изявление за конфиденциалност и Защита на личните данни за повече информация.

3. Безплатно
Нашата услуга е безплатна, ние не прилагаме такси за услугите си и не прибавяме каквито и да било допълнителни (резервационни) такси към цените на
предлаганите стаи.

4. Плащания
В случаите, в които това е приложимо, директно на мястото за настаняване по време на процеса на резервация, под формата на криптирано онлайн
плащане (чрез системата на PayPal) или чрез кредитна/дебитна. Определената сума се прехвърля директно от вашата кредитна/дебитна карта от ситемата
на PayPal или от банковата ви сметка в полза на мястото за настаняване.

В случай на измама или неоторизирано използване на вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска
и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане.

За да ви обезщетим, моля, съобщете за тази злоупотреба на компанията издалата вашата карта (в съответствие
със съответните правила и процедури) и се свържете незабавно с нас чрез имейл (office@radinasway.com). Моля, посочете ‘credit card fraud’
(измама с кредитна карта) в полето „Относно“ на вашия имейл и представете доказателство, че е извършено приспадане (напр. правилата и условията на компанията,
издала кредитната карта).

5. Анулиране
Резервации се канселират безплатно до 14 дни преди датата на посоченото от Вас пристигане в хотела. Канселации, направени в срок по-малко от 14 дни преди
датата на резервацията се таксуват еднократно със 100% от сумата за първата нощувка. В случай на непоявяване на клиента хотелът си запазва правото да
таксува еднократно със 100% от сумата за първата нощувка от посочения период и да отдаде стаята за ползване на други гости. Късно плащане, грешна банкова
информация, грешни данни на дебитна или кредитна карта, невалидни кредитна или дебитна карта или недостатъчни средства по тях са на ваша отговорност и
за ваша сметка.

Ако желаете да прегледате, промените или анулирате вашата резервация, моля вижте имейла с потвърждение и следвайте инструкциите, посочени там.

6. Допълнителна кореспонденция
При извършване и приключване на резервация, вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да ви изпратим малко преди вашата дата на настаняване.
Имейлът съдържа информация за дестинацията, както и определена информация, свързани с вашата резервация и дестинация. Вие се съгласявате също така да
Моля вижте нашето изявление за конфиденциалност и Защита на личните данни; за повече информация относно как можете да се свържете с нас.

7. Права върху интелектуалната собственост
Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост
(включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на Емсен Дизайнс АД, освен ако не е
посочено друго.

www.radinasway.com притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на интерфейса (вкл. инфраструктурата) на
интернет страницата , на която е предоставена услугата и вие нямате право да копирате, ( hyper-/deep ) препращате , публикувате , насърчавате ,продавате,
интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

8. Разни
Тези правила и условия и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с Българското законодателство и всички спорове,
произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища в страната.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с
всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се
съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези
правила и условия.

9. За www.radinasway.com и Емсен Дизайнс АД
Всички наши услуги се предоставят от Емсен Дизайнс АД, което е акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България,
чийто офис е на адрес: гр. София, ул. Атанас Дуков 32, ет 1. Дружеството е регистрирано с булстатен номер BG202171742.

Гарантирано

Най-ниски цени за резервации през сайта