Въпроси и отговори

Има ли осигурен транспорт от хотела до лифта и обратно?

Хотел Радинас Уей осигурява на всички свои гости през зимния сезон транспорт до ски лифта и центъра на курорта. Транспортът се извършва по предварително фиксиран график и е безплатен.

Хотелът работи ли и през летния сезон?

Хотел Радинас Уей е отворен целогодишно. Извън активния ски сезон, хотелът предлага много забавления и удобства за една прекрасна почивка в планината. Хотелът е домакин на голям брой корпоративни мероприятия, благодарение на своите 3 конферентни зали, голяма лятна градина и разбира се изключително професионално поднесена услуга.

Разполага ли хотелът със собствен паркинг?

Паркингът на хотел Радинас Уей е безплатен за гостите и разполага с над 30 паркоместа.

Каква е температурата на водата в басейна?

Басейнът на хотела има стъклен покрив и се радва на пряка слънчева светлина. Температурата на водата е около 27 градуса.

В хотела допускат ли се домашни любимци?

Политиката на Хотел Радинас Уей не допуска домашни любимци. Причината е най-вече в опасността от проява на алергии при други гости на хотела, а наша основна задача е грижа за здравето и комфорта на гостите ни.

Охрана и безопасност

Ключ карти
Хотел Радинас Уей предоставя на гостите си използването на ключови магнитни карти. Всяка карта е индивидуално кодирани за всяка стая. На гостите се гарантира, че никой, с изключение на упълномощените служители, не може да влезе в стаята. Всеки член на персонала има индивидуално определена зона за достъп в хотел, определен в съответствие с неговите отговорности и задължения.

Охранители
Ние разполагаме със собствен екип от обучени охранители, работещи 24 часа всеки ден, за да се осигури безопасността и сигурността на нашите гости. Не се допускат хора, които не са гости на хотела да използват хотелската база, с изключение на случаите, в които ръководството разпореди това

Охранителни камери
Хотел Радинас Уей е оборудван със система за видеонаблюдение, която обхваща публичните зони. В хотела са разположени над 10 камери.

Система за контрол на достъпа
Хотелът е оборудван със система за контрол на достъпа. Всеки член на персонала има индивидуална карта, позволяваща достъп до необходимите зони. Има проверки за сигурност при влизане и напускане на хотела.

Безопасност
Хотел Радинас Уей осигурява сейф във всяка стая. Използването му се начислява като допълнителна услуга. За подробна информация, моля, попитайте на рецепцията. Хотелът не носи отговорност за каквито и да било ценности и пари, оставени незаключени и извън сейфа както в стаите, така и в общите помещения.

Електричество
В случай на прекъсване на електрическото, хотел Радинас Уей разполага с аварийни генератори за възстановяване на важни енергийни консумативи.

Камериерски услуги
Ние предлагаме почистване на стаите всеки ден в часовете между 08:00 до 16:00 часа. Ако има поставена табелка „Не безпокойте“ до 15:00, стаята ще бъде почистена на следващия ден. Ако имате нужда от нещо след 16:00 часа, моля, попитайте на рецепция.


Изгубени вещи
Хотел Радинас Уей не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи. Всички стаи са оборудвани със сейфове в стаята (срещу допълнително заплащане). При намерени вещи хотелът се задължава да се свърже с госта и да прати загубената вещ, за сметка на собственика. При незаявени и непотърсени вещи в рамките на 30 (тридесет) дни, ще бъдат дарени на местна благотворителна организация или ще бъдат изхвърлени.


Оплаквания, възстановявания на средства и щети

Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи във фронт офиса или на управителя на хотела по време на престоя, така че въпросът да бъде решен веднага. При други случай, с изключение на смърт или тежки телесни повреди, причинени от небрежност на хотела, отговорността на хотела към гостите се ограничава до цената на резервацията. Ако хотелът е отговорен по силата на горепосочената клауза, гостът се обезщетява от и срещу всякаква отговорност и всякакви искове, дела или повреди, дължащи се или произтичащи от госта. Хотелът не носи отговорност за неизпълнение, в случай, че споменатият отказ се дължи на фактор, извън юрисдикцията на ръководството. Хотелът си запазва правото да таксува гости за причиняване на щети, съзнателно причинени, по небрежност или непредпазливост. Ако щетите излезнат наяве, след като гостът е напуснал, хотелът си запазва правото да удържи такса от кредитната карта на госта, или да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта. Хотелът е предмет на законови проверки, включително, свързани с пожар, лицензиране, развлечения, здравеопазване, хигиена и безопасност. Всички условия се тълкуват в съответствие с българското законодателство. 
Гражданска отговорност: Хотелът не поема никаква отговорност за услуги, предоставени от трети страни на гостите.

Плащане на допълнителни услуги
Всички цени са в национална валута, която е български лев (BGN). Всички плащания се обработват в лева, както се изисква от закона. На рецепцията се приемат следните кредитни карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, AMEX, Diners Club, Discover.

Извънредни ситуации – засядания в асансьора
В случай на повдигане, заклещване или при други извънредни ситуации, настъпили по време на придвижването с асансьорите, в хотела веднага да се задействат алармените бутони, разположени в кабината на асансьора.


Пожарна безопасност

Радинас Уей е новопостроен хотел с материали и оборудване от най-ново поколение, които осигуряват надеждна защита и сигурност. Тъй като ние сме много отговорни за безопасността на нашите туристи и персонал, сме взели много сериозни мерки, за да се предотвратят всякакви пожарни инциденти. 
Всички служители са преминали обучение по пожарна безопасност и са запознати с противопожарните процедури.
На гърба на вратите във всяка стая, както и на всеки етаж до асансьорите, са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно. 
Хотелът е оборудван с детектори за дим в стаите и общите части. Има система за пожароизвестяване (звук и светлина). 
На всеки етаж и до всеки асансьор са разположени пожарогасители и противопожарни шлангове с подходящ размер.
Всички стълбища и коридори са отделени от останалата част на хотела, с материали, които имат най-малко 60 минути пожароустойчивост. 
Ако се открие пожар или дим, моля, обадете се на рецепция.
Кажете на рецепциониста: 
1. Естеството на извънредната ситуация
2. Номерът на етаж и стая
3. Степента на огъня и всякаква друга необходима информация
4. Не затваряй телефона, докато не бъдете инструктирани да го направите.


Природни бедствия – наводнения, земетресения и др.

В случай на природно бедствие: 
– Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. Не изпадайте в паника. Останете на място, където и да сте. Повечето наранявания се случват, когато хората, които влизат или излизат от сградите. 
– В случай на земетресение се скрийте. Ако сте вътре, застанете под бюрото или масата, срещу вътрешна стена или под вътрешна врата. Стойте далеч от стъкла, прозорци и външни врати. Ако сте навън, останете далеч от сгради, тротоари и електрически кабели. 
– Използвайте стълбите; не използвайте асансьорите. Персоналът на хотела ще ви покаже всички безопасни изходи. След това можете да излезете от сградата. 
– В случай на земетресение не се използвайте свещи, кибрит или открит пламък. Газовите инсталации може да са повредени и пламъкът да предизвика експлозии или пожари. 
– Ако напуснете стаята си или сградата, бъдете сигурни, че хотелския персонал знае къде се намирате.

Последици при нарушение на политиката на хотела
В случай на нарушаване на правилата и политиките на хотела, ръководството може да се прибегне до прекъсване на резервацията веднага, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение. От всички гости, служители и представители на туроператорите се очаква да се придържат към тази политика и ръководството на хотела си запазва правото да изгони всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика. 
За допълнителна информация относно хотелската политика и предлаганите услуги, моля вижте AZ Ръководството, което може да се намери във всяка стая.

Гарантирано

Най-ниски цени за резервации през сайта