!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1465111017123238'); fbq('track', "PageView");

Защита на лични данни

1) Емсен Дизайнс АД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията -
предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2) В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията Емсен Дизайнс АД обозначава задължителния или доброволния характер на
предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се
съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация
е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае,
потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните
си данни.

3) Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на
настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Емсен Дизайнс АД има право да предостави личната
информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4) Емсен Дизайнс АД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели,
за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Емсен Дизайнс АД.

5) С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-
продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6) С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в
www.radinasway.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези
потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от
Емсен Дизайнс АД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.radinasway.com
(харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, общо
спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от Емсен Дизайнс АД за целите на директния маркетинг.

7) Емсен Дизайнс АД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица -
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: е получило изричното съгласие на потребителя при
регистрацията или в по-късен момент; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство
са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; други посочени в закона случаи.

8) С регистрацията си в www.radinasway.com, потребителят разрешава в потребителските му профили www.radinasway.com, Facebook или където и да било
другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения
от Емсен Дизайнс АД или от офериращите в сайта търговци, както и Емсен Дизайнс АД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя,
когато е закупил туристически услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

9) Каква лична информация събира Radina's Way чрез тази уеб-страница и как точно я събира?
Чрез www.radinasway.com се събират лични данни като име, пощенски адрес, e-mail адрес, телефон и други, доброволно предоставени от всеки потребител на сайта. Събира се само тази лична информация, която ВИЕ искате да ни предоставите или която ни е необходима, за да Ви служим по-добре.
Събирането на лични данни се използва за изпълнение на Ваше запитване. Ако ни предоставите Вашите е-mail адрес, име, телефон, ние можем да Ви информираме за нашите продукти; да ви включим в наши игри и проучвания; или просто да Ви държим в течение за вълнуващи и интересни събития.
Можете да бъдете сигурни, че Radina's Way предприема всички мерки да запази неприкосновеността на предоставената от Вас лична информация.


10) Как Radina's Way осигурява сигурността на събираната информация?
Radina's Way предприема всички мерки за запазване неприкосновеността на предоставената от Вас лична информация. Само упълномощен персонал от Radina's Way, трета страна, компании (осигуряващи поддръжка) или нашите бизнес партньори (които с договор са се съгласили да пазят информацията) имат достъп до Вашата информация. Целият персонал е длъжен да спазва политиката на неприкосновеност на личната информация и съответно всяка трета страна подписва споразумение по този въпрос. Всяка трета страна, която има достъп до Вашата информация, е подписала договор, за да осигурим конфиденциалността на личните ви данни.Отделът на Radina's Way се грижи да не бъде допуснат неупълномощен достъп до данните Ви (хакване).


11) За какви цели Radina's Way използва Вашите лични данни?
Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите, за които сте ги предоставили на Radina's Way, както и за поддръжка, разпореждане и получаване на отговор на нивото на нашите служби; за предпазване от нарушения в сигурността, в закона или в условията на договорите ни.


12) На кого Radina's Way показва Вашите лични данни и защо?
Radina's Way никога няма да предостави достъп до Вашите лични данни на трета страна, която възнамерява да използва тези данни за директен маркетинг, освен ако не сте дали изрично съгласие за това.
За политиката на Radina's Way относно: директен маркетинг по електронна поща; правото Ви да помолите Radina's Way по всяко време да не Ви изпраща материали, свързани с директен маркетинг по електронна поща;
Radina's Way може да предостави личната Ви информация на други компании, както и на трети страни, но само в стриктно определени случаи. Това са:

Можем да предоставим личните Ви данни на трета страна (като например интернет доставчик), която ни помага да поддържаме уеб-сайта ни. Някои от тези бизнес партньори може да са разположени извън страната, от която сте влезли в сайта.Тези трети страни са длъжни през цялото време да осигуряват същите нива на сигурност на личните Ви данни както Radina's Way и, където е необходимо, са длъжни да се задължат със законово споразумение да пазят неприкосновеността на данните и да ги обработват само, следвайки специфичните инструкции на Radina's Way.
Може да предоставяме Вашите данни и на лица от парламента или агенции за налагане спазването на закона, ако: някой закон, който ни касае, изисква да го направим; или ако по наше мнение такава мярка трябва да се вземе, за да се придържаме към закона; за да отговорим на някакви законови искания или действия; или да защитим правата на Radina's Way и обществото.

13) COOKIES ("Технология за проследяване") – По какъв начин и защо Radina's Way ги използва?
Radina's Way използва технология за проследяване (’Cookies’), за да събира индивидуална информация за това в кои страници влизат хората, за оперативната система, съответната страница, path through site, ISP домейн и други, което се прави с цел да се разбере как посетителите използват сайта. Cookies ни помагат да приспособим този уеб-сайт към Вашите нужди.
Radina's Way съхранява всичката събрана информация във формат, който не позволява идентификация на личността. Този вид информация, събрана от cookies, няма да бъде показвана извън Radina's Way групата или на трети страни и няма да бъде използвана за нежелана от Вас комуникация.
Cookies, разположени на Вашия компютър, не съдържат името Ви, а IP адрес. След прекратяване на сесията информацията в cookies вече няма да е достъпна за Radina's Way
Моля, проверете дали настройките на компютъра Ви съответстват на това дали желаете или не да приемете cookies. Но имайте предвид, че, когато използвате различни компютри за достъп, настройките за cookies не са еднакви и може да не съответстват на Вашите желания.


14) E-Маркетинг – какво е SPAMMING и каква е позицията на Radina's Way спрямо SPAM е-mail?
Spamming са нежеланите електронни писма, които Ви се изпращат и съдържат рекламни или маркетингови материали без Вашето съгласие.
Radina's Way НЕ изпраща SPAM електронни писма. Компанията използва анти- SPAM програма, за да предпази хората от SPAMMING. Изпращането на такъв вид електронни писма без разрешение на получателя им е нелегално в много страни. Radina's Way няма да използва личните Ви данни (вкл. електронния Ви адрес) за директен маркетинг или последваща информация. Ако по някаква причина смятате, че сте получили SPAM е-mailот Radina's Way информирайте ни своевременно на адрес.


15) Колко дълго Radina's Way пази личната Ви информация?
Личните Ви данни ще бъдат пазени от Radina's Way достатъчно дълго, за да можем да отговорим на въпросите или да решаваме проблеми, да предлагаме подобрени или нови услуги и да се съобразяваме с местното законодателство. Това означава, че може да пазим данните Ви за един по-дълъг период, след като сте спрели да посещавате сайта ни. След този период личните Ви данни ще бъдат изтрити от нашите системи .
Напомняме Ви, че ние имаме право да изтрием личната Ви информация по всяко време.


16) Каква е политиката на Radina's Way спрямо децата, които използват нашата уеб-страница?
Ние вярваме, че е от изключителна важност да запазим поверителността на информацията на децата в Интернет пространството.
Ние не събираме лична информация от деца под 16 годишна възраст. Ако родителите или настойниците разрешат на детето да изпрати личната си информация, ние ще изискаме само информацията, която е нужна на детето, за да участва в програмата, за която се регистрира.
Бележка за деца под 16 години
Ако сте под 16 години, ние Ви съветваме да говорите с родител или настойник ПРЕДИ да предоставите на Radina's Way личните си данни. Ако не сте сигурни дали разбирате всичко в тази секция, помолете родител или настойник за помощ.
Бележка за родителите на деца под 16 години
Ние препоръчваме на родителите да следят регулярно как децата използват Интернет пространството.
Моля, убедете се, че детето Ви не предоставя на Radina's Way информация, която позволява идентификация на личността, без Вашето съгласие.
Всички посетители под 16 години ще бъдат молени да предоставят електронния адрес на родител или настойник. Това се прави, за да им се препраща копие от всяко електронно писмо към децата.
Вие можете, във всеки момент, да видите личната информация на детето Ви и да я промените или изтриете.


17) В страницата на Radina's Way има ли препратки към други уеб-страници, които не са на Radina's Way и какво става с личните ми данни в този случай?
Radina's Way Ви препраща към други уеб-страници, за да Ви даде възможност да прегледате интересна информация. Тези интернет страници на трети страни (не от Radina's Way групата) са извън нашия контрол и не се покриват от нашата политика за поверителност на информацията.
Ако използвате тези уеб-сайтове, операторите им могат да изискат личните Ви данни. Моля, убедете си първо, че сте съгласни с политиките на поверителност на тези трети страни преди да изпратите някаква лична информация.


18) Какво става с личните ми данни, ако участвам в електронно проучване на Radina's Way чрез този уеб-сайт?

Периодично ние Ви молим да отговорите на няколко въпроса. Тези проучвания са главно свързани със съдържанието на сайта. Ние може да попитаме за възраст, пол и/или друг вид информация, която обаче не позволява идентификация на личността. За целите на тези проучвания ние може да добавим информация, която получаваме от “cookies”, но тя няма да позволява идентификация на личността. Събраната лична информация не е свързана с личната информация, която вече сте ни давали. Тази от проучванията е само за вътрешна употреба на Radina's Way


19) Може ли Radina's Way да промени условията на тази политика за поверителност на информацията?
Radina's Way си запазва правото да нанася промени в настоящата политика за набиране на лични данни. Всяка промяна ще бъде отразена. периодично. Моля, преглеждайте тази страница регулярно, за да прочетете за настъпили изменения и как те могат да Ви повлияят.

20) Кои специфични термини със законови дефиниции са използвани тук?
(те са удебелени за Ваше улеснение и с Главна буква. Изключение прави само “лична информация”, тъй като фразата е използвана много често.)
Лична информация или още Лични данни се отнасят за всяка информация , свързана с Вас като индивид, като тази информация може директно или индиректно да Ви идентифицира. (В уеб-сайтовете това е най-малко електронния Ви адрес)
Обработка на личната информация е всеки набор от операции, извършен с Вашата лична информация, независимо дали автоматично или не, включващ събиране, запис, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, подобрение, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване, подредба, комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване (т.е. ефективно всяка дейност, която Radina's Way извършва с Вашата лична информация, която сте изпратили).
Контрольор на данни е самата организация с или без помощта на трета страна, който определя целите и средствата на Обработката на личната Ви информация (т.е. Radina's Way обслужва този уеб-сайт и събира личната информация).
"Трети страни" в този документ е всяка компания, която не е под директния или индиректен контрол на Radina's Way.


21) ВАЖНО – Защо трябва да приема условията на тази политика за поверителност на информацията?
Политиката за поверителност на информацията Ви дава необходимата информация (по лесно достъпен начин), за да сте достатъчно добре информирани и да направите своя избор дали да използвате уеб-сайта и да изпращате лични данни или не.
Следователно, като разглеждате сайта и си комуникирате по електронен път с нас, Вие се запознавате и съгласявате с процеса на обработка на Вашата индиректна лична информация (cookies, връзка и системна информация) по начина, указан в този документ.
Ако имате въпроси, отнасящи се до политиката за поверителност на информацията, моля, свържете се с нас.

22) Как мога да се свържа с Radina's Way ако имам въпроси относно предоставената лична информация?

Хотел Радинас Уей, к.к. Боровец

Събития и резервации:
М.: +359 885 355 031
Рецепция:
М.: +359 897 830 553
Т.: +359 750 32024
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

23) С приемането на общите условия, потребителят декларира, че е прочел и приел безусловно Политиката за лични данни на Емсен Дизайнс АД

 


contigo 
Специални оферти Възползвайте се от нашите онлайн предложения.
privacidad 
Сигурни плащания Със системите на ePay.bg и Борика.
booking 512 
Безплатно анулиране За някои от нашите специални оферти.
  
08 phone 512 
Техническа помощ: При технически въпроси в процеса на резервация:
+359 885 355 031 (09:00-18:00ч.).
 
 
 
 
 

 

 

TripAdvisor

TripAdvisor